Horizontal shopping bag. Min 1.000 pcs

MOQ 1.000 pcs. Horizontal shopping bag with long self material or PP webbing handles (length: 60cm, width: 2,5cm). Dimensions bag: 42x32x24cm.

Rozmer: 42x32x24cm.
Materiál:
Dodacia lehota: na dopyt

Katalógové číslo: MO4120 Kategórií: